Wyślij
Wyślij

Dane przetwarzamy zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Po dokonaniu rezerwacji oczekuj ode mnie kontaktu telefonicznego w ciągu 1-2 dni, tylko potwierdzenie telefoniczne wiąże się z prawidłową rezerwacją wizyty.

W poniedziałki zapraszam na Dolną Wildę 103 w Poznaniu

We wtorki i czwartki zapraszam do Mosiny na Krotowskiego 16a/50